Балакай В.Л.

Облака над морем.
1960-е. к.,м.15.4х21,5
Реклама