Павлюк В.И.

Лодки в море.
1970-е. х..м.85х70
Реклама