Гади Л.Н.

Начало осени.
1960-70-е. К.,м.17х25
Реклама