Никита Манохин

"Италия. Венеция. Тишина",
2012 г., оргалит, масло; 50 х 70 см.
Реклама